Ētikas komisija

Starptautisko inovatīvo farmaceitisko firmu asociācijas (SIFFA) un Latvijas Patentbrīvo medikamentu asociācijas (LPMA) Zāļu reklamēšanas ētikas komisija 2020.gadā:

Komisijas priekšsēdētāja:
Inta Saprovska
SIFFA pārstāvji:
Sandra Liepiņa
(Sanofi)
Prof. Angelika Krūmiņa
(Neatkarīgais eksperts)
Baiba Bergmane
(Astra Zeneca)
LPMA pārstāvji:
Dita Dzērviniece
(Neatkarīgā eksperte)
Anda Gedrovica
(Zentiva)
Sandra Kļaviņa
(Sandoz d.d)