Ētikas komisija

Starptautisko inovatīvo farmaceitisko firmu asociācijas (SIFFA) un Latvijas Patentbrīvo medikamentu asociācijas (LPMA) Zāļu reklamēšanas ētikas komisija 2019.gadā:

Komisijas priekšsēdētāja:
Inta Saprovska
SIFFA pārstāvji:
Anda Blumberga
(Bayer)
Evita Jaunzeme
(Gedeon Richter)
Baiba Bergmane
(Astra Zeneca)
LPMA pārstāvji:
Elīna Spēlmane
(GL Pharma)
Andris Austrums
(Berlin Chemie/Menarini)
Sandra Kļaviņa
(Sandoz d.d)